• Január 7-e, a madéfalvi és bukovinai székelyek XXI. századi szemüvegében

    2014-01-15
    Helyzetjelentés! 2014. január 7-e, 250 évvel a madéfalvi vérengzés után: reggel 7 óra, ágyúdörgés és harangszó. Félelem, zűrzavar, biztonsághiány és végül vigasz? Ezek az érzések kavarogtak elődeinkben negyed évezreddel ezelőtt. A gondolkodó, magába szálló ember, kielemezvén jelenlegi helyzetét – itt szülőföldjén - ugyanezeket az érzéseket éli át nap mint nap. Igaz, ma nem ágyúdörgés az, ami fölébreszt bennünket éjjeli álmunkból, hanem az az idegen hatalmak által irányított rendszer okozta zűrzavar, amely naponta a kakas szavával egyszerre ébred meg bennünk.
  • Megkezdõdött a megemlékezés- sorozat

    2014-01-05
    Kétszázötven évvel ezelõtt, 1764. január 7-én hajnalban történt a madéfalvi székelyöldöklés, amely Madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A több száz áldozatot követelõ gyászos esemény negyedévezredes évfordulójának évét Madéfalva Helyi Tanácsa Siculicidium emlékévnek nyilvánította, amelynek fõ rendezvényei január 5 és 7 között zajlanak.


Madéfalviak Világtalalkozója 2014

A 2014-es évet Madéfalva Önkormányzata SICULICIDIUM Emlékévvé nyilvánította. Ennek fényében négy nagyobb rendezvény kerül fel az emlékév programjára. 

Látvány és történelem

   2013. október 11 - 12.

 

Megemlékezés a székelymészárlás 250. évfordulóján

 2014. január 5 - 7.

 

Madéfalviak Világtalálkozója

                                                 2014. június 6 - 9.

 

VI. Madéfalvi Hagymafesztivál

                                             2014. szeptember 12-14. Támogatók:
Facebook